Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Donkersteeg Orthopedische Schoentechniek b.v.

U heeft van ons een medische hulpmiddel gekregen. Ondanks het feit dat wij met u uitgebreid de mogelijkheden, onmogelijkheden en beperkingen van het hulpmiddel hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet aan uw voldoet aan de eisen die u van een dergelijke verstrekking mogen worden verwacht.

Hierbij leggen wij u uit hoe u kunt handelen in het geval van u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. Indien wij van u een ontevredenheid hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen.

Bij behandeling van uw klacht worden de volgende stappen genomen:

  1. U ontvangt van ons een klachtenformulier. Dit kunt u opsturen naar Donkersteeg orthopedische schoentechniek b.v., Piet Heinstraat 2A, 461GL Goes, of bij de balie of behandelaar afgeven. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de door ons ontvangen klacht. Daarna zullen wij u binnen 14 werkdagen een voorstel doen tot afhandeling van uw klacht, ook zullen wij dit schriftelijk aan u bevestigen.
  2. Mocht de klacht niet oplosbaar zijn dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVOS-Orthobanda. Deze kunt u als volgt bereiken: Klachtencommissie orthopedische en medische hulpmiddelen

Transistorstraat 71M, 1322 CK Almere. Email: klachten@nvos-orthobanda.nl

De uitspraak van de Geschillencommissie van de NVOS-Orthobanda is bindend. De Geschillencommissie van de NVOS-Orthobanda doet uitsluitend een uitspraak over de kwaliteit van de geleverde dienst / product en niet over een tegemoetkoming van ondervonden schade. Daarvoor moeten de gebruikelijke wegen in het private recht worden gevolgd.