Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Donkersteeg Orthopedische Schoentechniek b.v.

U heeft van ons een medische hulpmiddel gekregen. Ondanks het feit dat wij met u uitgebreid de mogelijkheden, onmogelijkheden en beperkingen van het hulpmiddel hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet aan uw voldoet aan de eisen die u van een dergelijke verstrekking mogen worden verwacht.

Hierbij leggen wij u uit hoe u kunt handelen in het geval van u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. Indien wij van u een ontevredenheid hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen.

Bij behandeling van uw klacht worden de volgende stappen genomen:

  1. U ontvangt van ons een klachtenformulier. Dit kunt u opsturen naar Donkersteeg orthopedische schoentechniek b.v., Piet Heinstraat 2A, 461GL Goes, of bij de balie of behandelaar afgeven. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de door ons ontvangen klacht. Daarna zullen wij u binnen 14 werkdagen een voorstel doen tot afhandeling van uw klacht, ook zullen wij dit schriftelijk aan u bevestigen.
  2. Mocht de klacht niet oplosbaar zijn dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVOS-Orthobanda. Deze kunt u als volgt bereiken: Klachtencommissie orthopedische en medische hulpmiddelen

Postbus 120, 3760AC Soest. Tel(034) 6037964 544. Email: klachten@nvos-orthobanda.nl

  1. Als bovengenoemde klachtencommissie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid op te lossen is er sprake van een geschil. In dat geval kan deze (inclusief de uitspraak van de klachtencommissie) worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de SEMH. U kunt de Geschillencommissie als volgt bereiken: Geschillencommissie SEMH, Postbus 526, 2400 AM Alphen aan den Rijn. Email: info@semh.info

De uitspraak van de Geschillencommissie van de SEMH is bindend. De Geschillencommissie van de SEMH doet uitsluitend een uitspraak over de kwaliteit van de geleverde dienst / product en niet over een tegemoetkoming van ondervonden schade. Daarvoor moeten de gebruikelijke wegen in het private recht worden gevolgd.